Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wycieczka klas 0b i 1b do Leśniczówki „Paryż”.

Było wyrabianie ciasteczek.
Było wyrabianie pizzy.
Było spotkanie z leśnikiem i spacer po lesie.
Było karmienie zwierzątek.
Były zabawy na placu.
Było super