Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Egzamin 8 klasisty

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Informatory

Informacje o przyznanych dostosowaniach będę przekazane w formie pisemnej do 21 listopada. Wszystkie dokumenty uprawniające do dostosowań powinny zostać złożone do 17 października.

Kolejne spotkanie o organizacji, przebiegu i zasadach egzaminu odbędzie się w terminie do 23 lutego 2023r.