Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Rada rodziców

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 06.10.2021 r. ustaliła, że wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

  • 70 zł – starsze dziecko w danej rodzinie, uczące się w naszej szkole;
  • 35 zł – młodsze dzieci w danej rodzinie, uczące się w naszej szkole.

Wpłacać można w sekretariacie szkoły na dowód wpłaty lub na konto bankowe funduszu Rady Rodziców.
Bank Spółdzielczy w Nasielsku: 86 8226 0008 0000 0228 2000 0001

Wszystkie wpłaty dokonywane na Radę Rodziców są składkami dobrowolnymi.

Przewiń w górę