Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Rada rodziców

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 28.09.2022 r. ustaliła, że wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

  • 80 zł – starsze dziecko w danej rodzinie, uczące się w naszej szkole;
  • 40 zł – młodsze dzieci w danej rodzinie, uczące się w naszej szkole.

Wpłacać należy na konto bankowe funduszu Rady Rodziców.
Bank Spółdzielczy w Nasielsku: 86 8226 0008 0000 0228 2000 0001

Wszystkie wpłaty dokonywane na Radę Rodziców są składkami dobrowolnymi.

Sprawozdania Rady Rodziców
Icon
Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022