Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe – 13 – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

23.05.2023 r.
24.05.2023 r.
25.05.2023 r.
 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach – 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Przewiń w górę