Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13 października 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2, 3 listopada 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe
15 – 28 stycznia 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty
14 – 16 maja 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.