Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Patron szkoły

 

Patron szkoły Stefan Starzyński

Stefan Starzyński urodził się 19 sierpnia 1893 r. w Warszawie przy ulicy Długiej 33. Dzieciństwo spędził w Łowiczu. W tamtejszym gimnazjum brał udział w strajku szkolnym, przez co naukę musiał ukończyć w prywatnym gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie. Następnie studiował ekonomię na Wyższych Kursach Handlowych (obecnie SGH).

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim jako szef sztabu 9 Dywizji Piechoty, a później oficer II (Wywiadowczego) Oddziału Sztabu Generalnego. Po przejściu do rezerwy m.in. członek Komisji Mieszanej Ewakuacyjnej w Moskwie, dyrektor Departamentu Ogólnego, a następnie wiceminister skarbu, poseł na sejm z ramienia BBWR, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, potem senator II RP.

2 sierpnia 1934 r. został mianowany komisarycznym prezydentem m.st. Warszawy. Wiosną 1939 roku demokratycznie wybrana Rada Miejska przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru nowego prezydenta miasta. Starzyński nie uzyskawszy wymaganej przez ustawę liczby głosów radnych zatwierdzony został na stanowisko prezydenta miasta przez ministra spraw wewnętrznych. W wojnie obronnej 1939 po odmówieniu rozkazu ewakuacji ze stolicy, sprawował funkcję komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Aresztowany przez Niemców 26 października 1939, był więziony kolejno na Pawiaku w Warszawie, Moabicie w Berlinie, a następnie w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie przypuszczalnie został zamordowany (jako prawdopodobną datę podaje się 17 października 1943, aczkolwiek pod uwagę brane są także inne daty i miejsca śmierci).

PROJEKT EDUKACYJNY

„NASZ PATRON – STEFAN STARZYŃSKI – WZÓR PRAWDZIWEGO PATRIOTY”

Od roku 2013, w którym przypadała 120 rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego, w naszej szkole podejmowane są działania w ramach projektu edukacyjnego „NASZ PATRON – STEFAN STARZYŃSKI – WZÓR PRAWDZIWEGO PATRIOTY.”

W projekcie bierze udział cała społeczność szkolna.

Celem głównym projektu jest ukazanie uczniom Stefana Starzyńskiego jako wzoru do naśladowania – człowieka czynu w czasie pokoju, bohatera w czasie wojen.

Projekt jest realizowany poprzez:

  • przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych na temat historii szkoły oraz życia i działalność Stefa Starzyńskiego;
  • udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach wiedzy oraz konkursach plastycznych dotyczących Patrona;
  • organizowanie wycieczek śladami Stefana Starzyńskiego;
  • uroczysty apel z okazji Dnia Patrona.