Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 1-3

W dniach 26, 28, 29  września  odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 z  rekomendowanego  programu profilaktyki pt. „Cukierki”.

Program przybliża uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach   i pozyskali dużo cennych informacji, które mogą wykorzystać w różnych sytuacjach.

Pedagog Beata Kownacka