Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szkolny Konkurs Geograficzny rok szkolny 2023/2024

W dniu 10.05.2024 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Geograficzny. Przystąpiło do niego 25 osób z klas 5 – 7. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów geografią, otaczającym światem i najbliższym regionem. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania w czasie 45 minut test składający się z 30 zadań. Najlepsze wyniki osiągnęli :
1 miejsce – Jula Szmyt – klasa 7a
2 miejsce – Liwia Wiechowicz – klasa 6c
3 miejsce- Filip Kozarzewski – klasa 7d
Zwycięzcom gratulujemy!
Wszystkim uczniom i uczennicom dziękuję za przygotowanie się do konkursu i sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu geografii. Zapraszam do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorka – Joanna Wiśniewska