Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Światowy Dzień Zwierząt

Dla Lisków każda okazja jest dobra, aby uczyć się przez zabawę i doświadczać świat wszystkimi zmysłami. A co dopiero taka okazja… W naszej sali spotkały się dziś różne zwierzątka, które wykonywały różne ćwiczenia ruchowe, rozwiązywały zagadki, grały w zwierzęcą wersję Ja mam, kto ma? liczyły, śpiewały i tańczyły. Wykonały również pierwsze zadanie w ramach realizowanego projektu #”W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie” – Z toreb zwierzęta stworzymy i teatrzyk urządzimy. Spotkaliśmy się też ponownie z robotem edukacyjnym – ślimakiem Qobo, który uczy nas podstaw kodowania i logicznego myślenia. A do tego jest taki sympatyczny.