Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Polityczne wydarzenie tygodnia

Adresatami innowacji są uczniowie klasy ósmej.

Czas realizacji tego przedsięwzięcia obejmuje cały rok szkolny 2023/2024.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Innowacja powinna ułatwić uczniom wejście w świat nowego przedmiotu, jakim jest wiedza o społeczeństwie.

Głównym celem innowacji jest zaciekawienie młodych ludzi i zainteresowanie ich sprawami społecznymi, zarówno w kontekście najbliższego otoczenia, jak i polityki na poziomie krajowymi międzynarodowym. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjnych. Ma ona zachęcić uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim. Uczniowie, po zakończeniu innowacji, powinni posiadać wiedzę z przedmiotu, umiejętności obywatelskiej chęci aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Cele innowacji:

  •  przygotowanie i zachęcenie uczniów do aktywnego współuczestniczenia
    w społeczeństwie,
  • wdrożenie uczniów do udzielania się w społeczności lokalnej oraz nabycia przez nich umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania świadomych wyborów,
  • uczniowie uczestnicząc w zajęcia powinni nabywać świadomość, że już teraz są obywatelami i już teraz mają wpływ na swoje otoczenie – szkołę, miasto,
  • wyrobienie u uczniów umiejętności krytycznego korzystania z mediów (Internet, telewizja, prasa) poprzez śledzenie bieżących wydarzeń politycznych w kraju i zagranicą,
  • przygotowanie młodzieży do działania, organizowania się i podejmowania prób wspólnego rozwiązywania problemów w najbliższym otoczeniu oraz obrony swoich praw i innych obywateli.

Krzysztof Macias