Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Podsumowanie realizacji projektu w „Tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”.

Projekt ekologiczny „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie” był nie tylko świetną zabawą i okazją do twórczej działalności przedszkolaków, ale przede wszystkim zalążkiem edukacji proekologicznej. Zachęcił dzieci do odkrywania świata i pokazał, jak wiele możemy zrobić, aby pomóc naszej planecie. Wykonanie wymaganych zadań wpłynęło na zwiększenie świadomości ekologicznej i właściwej postawy u przedszkolaków, pobudzenie ich ciekawości poznawczej i wrażliwości ekologicznej. Przy realizacji projektu przedszkolaki wykorzystywały tekturę do tworzenia prac plastycznych, zabawek i dekoracji i rekwizytów na uroczystości klasowe i szkolne. Potwierdzeniem zakończenia projektu są otrzymane certyfikaty.