Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Język łaciński i kultura antyczna w szkole od A do Z

Innowacja pedagogiczna na rok 2022/2023 w oparciu o zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: ks. mgr Mariusz Majczak

Cele:

  • Rozszerzanie znajomości języka łacińskiego u uczniów
  •  Zwiększanie znajomości kultury antycznej
  •  Kształtowanie postaw religijnych w oparciu o teksty modlitwy w języku łacińskim
  •  Poszarzanie wiedzy liturgicznej związanej z językiem łacińskim

Miejsce działa:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w Nasielsku

Opis działania:
Projekt realizowany będzie w klasach VI-VIII podstawowej na lekcjach religii oraz dla chętnych w ramach zajęć dodatkowych. Uczniowie będą poznawali sentencje i myśli starożytnych filozofów w języku łacińskim. Będą zwiększać swoją wiedzę z zakresu języka łacińskiego, będą poznawać myśli zapisane na starożytnych dziełach sztuki. Poznają modlitwy w języku łacińskim i formę sprawowania Mszy w rycie klasycznym (przed soborowym).

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
– Parafia św. Wojciecha w Nasielsku;

Czas/okres realizacji zadania:
Projekt realizowany będzie od września 2022 r. do czerwca 2023 r.