Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Drugoklasiści na wycieczce w Ciechanowie …

W dniu 23 września 2022r. dzieci z klasy 2a i 2b odbyły całodniową wycieczkę do Ciechanowa. Program wycieczki był bardzo interesujący i dostarczył uczestnikom wielu wrażeń.
W Parku Nauki TORUS dzieci wzięły udział w ciekawych warsztatach naukowych, badających zjawisko Jak powstaje tęcza?. Najpierw był wykład z dziedziny fizyki poparty wizualizacją o rozszczepianiu wiązki światła na różne kolory, a także o barwach podstawowych, pochodnych i dopełniających. Podczas ćwiczeń praktycznych, drugoklasiści posługując się probówką i pipetą, w odpowiednich proporcjach, nakładali na substancję o właściwościach pęczniejących, kolorowe płyny tworząc tęczową kolorystykę.
Dużą frajdę sprawiło milusińskim doświadczanie w interaktywnych salach, gdzie była możliwość m.in. programowania muzyki, badania rezonansu zbudowanych struktur, siły odśrodkowej wirującego stołu, tworzenia z piasku zamkowego krajobrazu.
Kolejnym punktem wycieczki był pobyt w Centrum Zabaw Happy Park, gdzie w formie różnych zabaw można było podejmować aktywność fizyczną. Ostatnią atrakcją pobytu w Ciechanowie było zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich. Spacerując stromymi schodami, oglądając wnętrze zamku, dzieci z uwagą wysłuchały opowieści i legend przewodnika. Na dziedzińcu, w otoczeniu obronnych murów, miały okazję wziąć udział w różnych konkursach o charakterze historycznym. Na koniec pobytu, uczestnicy wycieczki zakupili piękne pamiątki.
Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: p. Beata Janiszek, p. Beata Górecka, p. Emilia Fotek i p. Anna Modzelewska.

Beata Janiszek