Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Życzenia Noworoczne

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice oraz Uczniowie!