Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Znamy znaki drogowe

Uczniowie klas czwartych sumiennie przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową, który odbędzie się w czerwcu. Podczas ostatniej lekcji techniki dzieci utrwaliły sobie znajomość znaków drogowych wykorzystując do tego tablicę interaktywną.