Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Zajęcia przygotowawcze w ramach programu Erasmus+

Uczniowie naszej szkoły biorą systematycznie udział w zajęciach przygotowawczych do wrześniowego wyjazdu do Grecji.