Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wyjazd klas 8 na Giełdę Szkół

Klasy ósme podczas Giełdy Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczniowie zwiedzili Zespół Szkół Zawodowych i zapoznali się z oferta szkół średnich z terenu powiatu nowodworskiego.