Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wyjątkowa lekcja historii

W ramach realizowanej w tym roku szkolnym w klasach piątych innowacji pedagogicznej „Dawny Nasielsk- miasto wielu kultur ” odbyła się ciekawa lekcja, którą przeprowadziły uczennice klasy 8b. Dziewczęta podzieliły się z młodszymi kolegami i koleżankami swoją szeroką wiedzą o historii i kulturze nasielskiej społeczności żydowskiej.
Żydzi pojawili się w naszym mieście w XVII wieku i stanowili ok.1/3 wszystkich mieszkańców. Ludność polska i żydowska żyły obok siebie aż do początku XX wieku. Wielokulturowość była wówczas stałym elementem wielu polskich miasteczek.
Przy okazji omawiania kultury żydowskiej nie mogło zabraknąć informacji o kuchni koszernej.
Spotkanie zakończyła degustacja tradycyjnej chałki żydowskiej z makiem, którą spożywano podczas ważnych świąt. Została ona własnoręcznie przygotowana przez ósmoklasistki.
Dziękujemy dziewczętom i gratulujemy się.

Anna Tomasińska