Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wycieczka do Muzeum POLIN

15 grudnia uczniowie klas 7b i 7c, pod opieką nauczycieli: p.A. Tomasińskiej, p. A.Koryckiej oraz p. K. Maciasa, udali się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem programu był udział w warsztatach w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tematyka zajęć dotyczyła historii i kultury żydowskiej oraz relacji łączących Polaków i Żydów w przedwojennej Warszawie. Uczniowie dowiedzieli się z jakimi dylematami borykała się ówczesna młodzież, co stanowiło dla nich okazję do refleksji również nad własnymi wyborami. Zobaczyli też jakie mogą być skutki długotrwałego funkcjonowania w społeczeństwie stereotypowego myślenia o drugim człowieku czy narodzie. Zdobyli cenną wiedzę, ucząc się przy tym postawy tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.
Warsztaty były przeprowadzone jako realizacja Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „To nasza wspólna historia” i sfinansowane przez Nasielski Ośrodek Kultury w ramach projektu lokalnego „Mam patent na kulturę – inicjatywa młodzieżowa”.
Popołudnie w stolicy uczniowie spędzili bardzo aktywnie, uczestnicząc w dwugodzinnej lekcji w-fu w Hangarze 646.
Anna Tomasińska