Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku

W dniu 26 października 2022 r. odbyły się w szkołach w gminie Nasielsk pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z naszej szkoły kandydatami do Rady byli następujący uczniowie:
Daniel Woźniak – kl. 8 a

Alicja Wróblewska – kl. 8 b

Bartosz Lubieniecki – kl. 8 b
W wyniku głosowania wszystkich uprawnionych uczniów – radnymi, którzy tworzyć będą I kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku zostali: Alicja Wróblewska i Bartosz Lubieniecki. Uczniom którzy zdobyli mandat zaufania i zostali radnymi serdecznie gratulujemy. Dla wszystkich uczniów biorących po raz pierwszy udział wyborach była to ciekawa lekcja, w czasie której mogli wdrożyć się do udzielania w społeczności lokalnej oraz nabyć umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania świadomych wyborów. Dzięki niej młodzi ludzie zyskali świadomość, że już teraz są obywatelami i już teraz mają wpływ na swoje otoczenie – szkołę i miasto.
Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku zaplanowana została na dzień 10 listopada b.r. (czwartek) na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na sesję zostali zaproszeni – wraz z młodzieżowymi radnymi – ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz koordynatorzy działający w szkołach.

Krzysztof Macias

Przewiń w górę