Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wrześniowe lekcje w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W dniu 19 czerwca 2023r. dzieci z klas III A i III B pod opieką pań: p. Beaty Janiszek, p. Beaty Góreckiej,  p. Anny Modzelewskiej i p. Wioletty Szczypińskiej, pojechały na całodniową wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uczniowie z przewodnikiem zwiedzali muzeum rzeźby ludowej, wiejskie chaty z zagrodami, wiatrak, dworek dziedzica, powozownię oraz zabytkowy kościółek. Uczestniczyli w warsztatach „Od ziarenka do chleba”, podczas których była możliwość formowania z masy solnej różnych elementów związanych z wiejską naturą. Ciekawą atrakcją okazał się przejazd wozem po skansenie. Ostatnim punktem programu wycieczki było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zakupienie pamiątek.

Podczas pobytu w Skansenie, w otoczeniu malowniczej przyrody, dzieci miały możliwość zdobycia wiedzy na temat jak dawniej wyglądała wieś i jak żyli jej mieszkańcy. Dla trzecioklasistów była to również lekcja samodzielności i wzajemnej integracji.

Beata Janiszek