Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Leśne inspiracje”. Tematem konkursu jest ukazanie piękna lasu poprzez wykonanie fotografii grzybów i runa leśnego w naturalnym środowisku. W tych bezkrwawych łowach przy odrobinie szczęścia może uda się też utrwalić żywych mieszkańców lasu. Dzieci z powiatu nowodworskiego wiele razy zdobywały znaczące miejsca i wyróżnienia. Termin nadsyłania fotografii upływa 31 października (decyduje data dostarczenia do Organizatora).

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do Konkursu fotograficznego „Leśne inspiracje”

Oświadczenie/ zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w Konkursie „Leśne inspiracje”