Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Warsztaty ceramiczne

W piątek 18 listopada uczniowie klasy 2a, 2b i 3c uczestniczyli w warsztatach ceramicznych. Prowadzący zajęcia p.Grzegorz zapoznał uczniów z właściwościami gliny jako materiału plastycznego oraz omówił etapy powstawania glinianych wytworów. Następnie każdy z uczniów wykonywał produkty ceramiczne wg własnego pomysłu. Praca z gliną dobrze wpływa na sprawność manualną dzieci, wycisza, uczy skupienia , a przede wszystkim pobudza wyobraźnię. To była bardzo ciekawa lekcja plastyki. Dziękujemy p.Annie Modzelewskiej za zorganizowanie warsztatów .

Beata Górecka

Beata Janiszek

Jolanta Sobiecka