Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Walentynki z wierszami Jana Brzechwy

15 lutego, odbył się konkurs dla uczniów klas trzecich pt. „Walentynki z wierszami Jana Brzechwy”. Główne cele konkursu to popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz wdrażanie do samodzielnej pracy. Na wyszukanie i zapoznanie się z treścią 14 wierszy zawartych w tomie „Sto bajek” Jana Brzechwy uczniowie mieli miesiąc. Do konkursu przystąpiło 11 osób. Zadaniem uczniów było wypełnienie karty pracy dotyczącej znajomości utworów wyznaczonych w regulaminie. Trzecioklasiści wykazali się bardzo dobrą znajomością przeczytanych wierszy i zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Wszyscy uczestnicy, w podziękowaniu za czas przeznaczony na przygotowanie do konkursu, otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody książkowe.

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Lena Daniszewska kl. III b
II miejsce – Marta Rasińska kl.III c
III miejsce – Oliwia Jastrzębska kl.IIIc

Olbryś Małgorzata