Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Uroczyste podsumowanie gminnych konkursów informatycznych

Dziś w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanych przez nas gminnych konkursów informatycznych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i propagowania zasad cyberhigieny.
Gminny Konkurs „Mój bezpieczny komputerowy świat” dla uczniów klas 0 – 4, do którego przystąpili uczniowie z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk:
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
  • Szkoła Podstawowa im. im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich
  • Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Gminny Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 5 – 8, w którym wzięły udział drużyny z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk:
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach (Michał Lewandowski, Mateusz Szymański, Weronika Leszczyńska, Michał Pulit) – opiekun Pan Cezary Pietrzak
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym (Adam Siekierski, Jakub Karpiński, Magda Krzyżewska, Dawid Rosiak) – opiekun Pan Cezary Pietrzak
  • Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich (Jan Czarnecki, Ignacy Olkowski, Filip Łątka, Bartosz Popielarski) – opiekun Pan Mirosław Zaremba
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku (Michał Rosłoński, Szymon Zawadzki, Aleksander Pędzich, Eliza Liberadzka) – opiekun Pan Marcin Banaszkiewicz
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (Branicki Orest, Kozarzewski Filip, Ickiewicz Filip, Gebert Bartosz)
Uczestników i opiekunów przywitał Pan dyrektor Mariusz Kraszewski, który podziękował za udział w konkursach i pogratulował wszystkim laureatom.
Wszystkie szkoły nagrodzono pamiątkowymi pucharami a laureatów uhonorowano dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami, które zostały ufundowane przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji oraz przez naszą szkołę.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz sponsorom za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich umiejętności informatycznych.
Oby nasza wspólna działalność przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci.
Organizatorzy
Monika Paluszek
Agnieszka Sztabnik
Joanna Czyż