Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Umiejętności na „wagę życia’

Uczniowie klas ósmych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa omawiają treści z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dziś w ramach ćwiczeń praktycznych uczyli się postępować z osobą nieprzytomną: w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak obrócić poszkodowanego z brzucha na plecy oraz jak wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową.