Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Uczmy się ratować ludzkie życie!

7 listopada uczniowie klasy 7a wzięli udział w profesjonalnym kursie pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadził EDU – RAT Kursy Pierwszej Pomocy – Andrzej Dalecki.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Podczas wykonywania masażu serca na fantomie uczestnicy widzieli na ekranie monitora częstotliwość i siłę własnych ucisków, a także siłę z jaką należy wykonać sztuczne oddychanie. Pozwoliło to na wypracowanie odpowiedniego tempa podczas wykonywania RKO. Uczniowie zdobyli również umiejętność układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Pamiętajmy, że obowiązek udzielenia pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa zawartych w kodeksie karnym. Szkolenia nie uczynią z nas ratowników medycznych, ale pozwolą nabrać pewności w sytuacji, kiedy będziemy musieli udzielić pomocy.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Daleckiemu za propagowanie i popularyzowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród naszych uczniów.

Przewiń w górę