Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

Uczniowie klasy 8, w ramach Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy, przygotowują coś iście królewskiego.
Ten trud musiał musiał mieć pyszny finał.
Fotorelacja na Facebook szkoły
Iwona Łyczkowska