Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szkolny Konkurs Geograficzny rok szkolny 2022/2023

W dniu 15.05.2023 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Geograficzny przeznaczony dla uczniów klas 5 – 7.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów geografią, otaczającym światem, najbliższym regionem oraz uwrażliwienie na problemy związane z ochroną środowiska.
Do konkursu przystąpiło 49 osób. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 40 zadań w czasie 45 minut. Najlepsi uczniowie zajęli :
1 miejsce
Urszula Domagalska 6b
2 miejsce
Oliwia Kuś 6c
3 miejsce
Julia Szmyt 6a
Stanisław Tomasiński 6d
Zwycięzcom gratulujemy!
Wszystkim uczniom i uczennicom dziękujemy za przygotowanie się do konkursu i sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu geografii. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.
Organizator- Joanna Wiśniewska