Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szkolny konkurs dla klas 4-8 „Matematyka w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Matematyka w obiektywie”. Matematyka jest obecna w życiu codziennym każdego człowieka oraz w otaczającej go architekturze i przyrodzie. Wystarczy tylko trochę się rozejrzeć. Wyjdź z domu! Dostrzeż matematykę wokół siebie, sfotografuj ją, a następnie wraz z tytułem i krótkim opisem dostarcz zdjęcie swoim nauczycielom matematyki do 31 października.

Nagrody czekają!

Regulamin konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

1. Celem Konkursu jest:
• krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,
• łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,
• zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,
• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
• kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: matematyczne i naukowo – techniczne.

2. Uczestnikiem może być każdy uczeń z klasy 4 – 8.

3. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia.

4. Temat konkursu można potraktować w różny sposób:
a) dosłownie tj. obiekty i pojęcia matematyczne (np. symetria, kula, wielościan, parabola, oś liczbowa),
b) przedstawiając prawa, zasady, prawidłowości matematyczne (np. twierdzenie Talesa, twierdzenie Pitagorasa, prosta styczna do okręgu),
c) używając metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność)
d) albo z przymrużeniem oka na wesoło (np. zdjęcie otwartych drzwi przedziału pociągu – przedział otwarty).

5. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony np. z podręcznika matematyki.

6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęcia.

7. Zdjęcia kolorowe lub czarno – białe muszą być dostarczone w formie papierowej w rozmiarze A4. Każdą fotografię należy czytelnie podpisać (na odwrocie zdjęcia!): tytuł zdjęcia z krótkim opisem, imię i nazwisko autora, klasa.

8. Przy obróbce zdjęć dopuszcza się stosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni – bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

9. Na zdjęciu nie mogą znajdować się osoby.

10. Ogłoszenie wyników Konkursu:
• wyniki zostaną ogłoszone 4 listopada
• wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu z okazji „Święta Niepodległości”.

11. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• umiejętności warsztatowe,
• oryginalność potraktowania tematu,
• walory estetyczne,
• opis matematyczny zagadnienia.

Przewiń w górę