Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2023

Internet umożliwia każdemu zdobywanie wiedzy i dostęp do nieograniczonych zasobów informacji, pomaga rozwijać wyobraźnię, pasję i znaleźć odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania. Jednak to, co jest olbrzymią szansą, może stać się  zagrożeniem. Dlatego w naszej szkole nauczyciele informatyki corocznie organizują obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Jest to akcja, która została zapoczątkowana w 2004 roku przez Komisję Europejską. Obecnie Dzień Bezpiecznego Internetu  obchodzony jest na całym świecie.

Nauczyciele naszej szkoły podjęli  szereg działań, aby dotrzeć z informacją do wszystkich uczniów oraz zachęcić ich do refleksji nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu.

W ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu dla wszystkich klas przygotowane zostały prezentacje, quizy, karty pracy. Dzieci wykonywały również modele logo DBI przy użyciu długopisów 3D. Na lekcjach informatyki oraz na zajęciach z wychowawcą rozmawiano z uczniami o bezpieczeństwie w sieci, propagowano zasady cyberhigieny, wskazywano możliwe zagrożenia. Uczniowie uczestniczyli również w lekcjach on – line DBI, przeprowadzonych przez ekspertów do spraw bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Nauczyciele informatyki zorganizowali również dwa gminne konkursy: plastyczny – „Mój bezpieczny komputerowy świat” – dla uczniów klas 0 – 4 oraz konkurs wiedzy informatycznej dotyczący zagrożeń płynących z sieci i zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, a także umiejętności jej wykorzystania w praktyce – dla uczniów klas 5 – 8.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypadł w dniu 7 lutego, ale działania z nim związane w naszej szkole będą realizowane do końca marca 2023. Uważamy jednak, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w sieci  i powinniśmy o nie dbać każdego dnia.

Nauczyciele informatyki

Galeria zdjęć wkrótce
Obecnie na Facebooku Szkoły