Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szkolna Komisja Wyborcza

Uchwałą nr 42/402/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. powołana została Młodzieżowa Rada Miejska w Nasielsku. W skład przyszłej Rady wejdą wybrani w wyborach uczniowie z 10 szkół w gminie Nasielsk.

W dniu 22 września b.r. została powołana w naszej szkole – Szkolna Komisja Wyborcza. W jej skład weszły następujące osoby:

Karolina Ilinska

Alicja Fedorczyk

Lena Pilitowska

p. Anna Tomasińska

p. Krzysztof Macias

Szkolna Komisja Wyborcza informuje, iż w dniach 27 września – 5 października 2022 r. można składać zgłoszenia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Druki potrzebne do zgłoszenia kandydata można otrzymać i złożyć w sekretariacie szkoły (I piętro). Ponadto Szkolna Komisja Wyborcza przyjmować będzie zgłoszenia we wtorki (27.09. i 04.10. b.r.) w godzinach od 12:00 do 14:00.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzone zostały na dzień 26 października 2022 r.

Krzysztof Macias