Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szkoła Pamięta

Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami po raz kolejny samodzielnie przygotowali wiązanki nagrobne. Zostały one złożone na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły, zasłużonych nasielszczan oraz na najstarszych, często już zapomnianych mogiłach nasielskiej nekropolii.