Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Szanowni Rodzice dzieci – zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych lub oddziałów przedszkolnych!

W dniu 15 marca 2024r. komisja rekrutacyjna  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku   zakwalifikowała  dzieci do przyjęcia na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

  • Rodzice dzieci   zakwalifikowanych   proszeni są  o złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
  • Oświadczenie należy złożyć w terminie od 21 marca do 27 marca
  • Oświadczenie można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na skrzynkę pocztową:   sekretariat@spnasielsk.edu.pl
  • Druk oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Rodzice-Rekrutacja