Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia nasza Ziemia obchodzi swoje święto. Wprawdzie my każdego dnia pamiętamy, że musimy dbać o naszą planetę, ale dzisiejszy dzień był doskonałą okazją do rozmów na temat ochrony środowiska i poszerzenia świadomości ekologicznej. Żeby nauka nie poszła w las, edukację ekologiczną zaczynamy już w najmłodszych klasach i utrwalamy przez wszystkie lata szkolne. Także w praktycznym działaniu.
A takie Eco działania podjęły dziś nasze Biedroneczki i uczniowie klasy 1a i 1c.