Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Spacer szlakiem nasielskich Żydów

Uczniowie klasy 7b w ramach udziału w programie Szkoła Dialogu tym razem zaprosili na wspólny spacer młodszych kolegów i koleżanki. Celem wycieczki po mieście było zapoznanie uczniów klasy 5c z miejscami w naszym mieście, które przypominają o obecności społeczności żydowskiej w przedwojennym Nasielsku. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie mieścił się cmentarz żydowski, fabryka guzików, szkoła żydowska, młyn i synagoga. Wycieczka miała formę gry terenowej. W trakcie spaceru uczniowie odpowiadali na pytania związane z wysłuchaną historią danego miejsca, wypełniając w grupach karty pracy. Użyto również aplikacji, przy pomocy której uczniowie lokalizowali się w poszczególnych punktach na trasie i zdobywali punkty.
Taka forma poznawania lokalnej historii bardzo podobała się wszystkim uczestnikom spaceru.

Anna Tomasińska

Galeria zdjęć na Facebook szkoły