Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Przygotowujemy się do uzyskania Karty Rowerowej – cykl spotkań on – line z policjantem

Założenia innowacji
Uczniowie klas czwartych od początku roku, w ramach techniki poznają przepisy o ruchu drogowym. Znają już przepisy ogólne dotyczące zachowania pieszych na drodze i poruszania się UTO oraz rowerzystów. Omówiliśmy podstawowe zasady obsługi technicznej roweru, jego przygotowanie do jazdy, elementy obowiązkowe, w które musi być wyposażony. Uczniowie potrafią też rozpoznawać i odczytywać informacje przekazywane uczestnikom ruchu przez znaki drogowe.
Aby maksymalnie przybliżyć dzieciom problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, od 6 marca rozpoczęliśmy cykl spotkań on – line z policjantem.