Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Projekt o patronie naszej szkoły.

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Od malucha do starszaka każdy zna swego rodaka”. Celem projektu jest ukazanie uczniom Stefana Starzyńskiego jako wzoru do naśladowania.
Pierwszym działaniem było zapoznanie uczniów z biografią naszego patrona. Wychowawcy przeprowadzili lekcje na ten temat, podczas których uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Śladami Stefana Starzyńskiego- patrona naszej szkoły.” Następnie każda klasa miała za zadanie wykonanie gazetki ściennej poświęconej Stefanowi Starzyńskiemu.

Anna Tomasińska