Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Program Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła uczestniczy w Programie Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0

Celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego.