Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Program profilaktyczny „Debata”

Program profilaktyczny dla uczniów „Debata” przeprowadzony w formie warsztatów w dniach 03-06 października 2022 r.

Pierwszy tydzień października zaczął się dla uczniów klas starczych bardzo intensywnie. Przez 4 dni od poniedziałku do czwartku uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w 2 godzinnych warsztatach profilaktycznych pt. ,,Debata”, który jest obecnie w systemie rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Warsztaty przeprowadzili specjaliści z firmy Ekspert z Krakowa psychologów Bożenę Molską i Mariusza Chajęckiego. To przedsięwzięcie finansowała naszym uczniom Miejsko – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku, za co bardzo dziękujemy!
Program ,,Debata” reprezentuje formę interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.
Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Cele szczegółowe:
• wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych
zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
• klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
• wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych.
Realizacja programu, miała charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywał się z udziałem jednej lub dwóch osób prowadzących i trwała w jednej klasie 2 godziny. Standardowo dążyliśmy do objęcia spotkaniami wszystkich klas danego poziomu, optymalnie klasy 4-8, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową.

W ,,Debacie” wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz spotkania składał się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które miały charakter dyskursu. Należą do nich:

 • tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
 • sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
 • przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
 • „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
 • proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
 • zabawy dydaktyczne,
 • promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu),
 • praca grup nad „tym co nas może chronić”,
 • osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta,
 • sesja odpowiedzi na ewentualne pytania,
 • podsumowanie.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i mieli okazje pozyskać wiedzę na temat korzyści i możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych.

Organizator warsztatów – Beata Kownacka pedagog szkolny.