Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Poznajemy leśne zwierzęta

Na dzisiejszych zajęciach dzieci rozmawiały o leśnych zwierzętach  i ich domach

Monika Kozarzewska