Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Powietrze – Woda – Ziemia – Ogień – poznajemy cztery żywioły

Uwrażliwiając się na piękno otaczającego środowiska przyrodniczego i kształtując postawę proekologiczną przeprowadziliśmy w oddziałach przedszkolnych cykl zajęć o czterech żywiołach. Bo przecież istotnym czynnikiem wychowawczym jest kontakt z przyrodą. To on stanowi bogate źródło doznań, wrażeń i przeżyć, wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośrednie doświadczanie otoczenia przyrodniczego za pomocą kilku zmysłów wywołuje u dziecka w wieku przedszkolnym zdziwienie i nasuwa wiele pytań. Zaspokojeniu tych potrzeb służą zabawy badawcze i eksperymenty. To dzięki nim dziecko ma możliwość zrozumienie wszystkimi zmysłami wielu związków zachodzących na ziemi, w powietrzu i wodzie.

Bardzo pomocną w poznaniu tematu była lektura książek zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Aby dzieci lepiej zapamiętały jakie mamy żywioły, wykonaliśmy kilka doświadczeń z nimi związanych.