Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności Liga Zadaniowa- Krasiniak 2022 w sekcji języka angielskiego

Uczeń naszej szkoły Franciszek Żabik brał udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Liga Zadaniowa- Krasiniak 2022 w sekcji języka angielskiego.
Celem konkursu było:
1. Popularyzacja wiedzy i umiejętności przydatnych w edukacji ogólnokształcącej.
2. Promowanie aktywizujących metod pracy oraz umiejętności twórczego rozwiązywania zadań i problemów badawczych.
3. Wyzwalanie kreatywności i samodzielności uczniów.
4. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.
5. Promowanie I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w środowisku lokalnym.
Komisja konkursowa oceniając prace oraz wykonanie zadań stosowała następujące kryteria:
a) prawidłowość zastosowanych metod badawczych/metod rozwiązywania zadań;
b) rzetelność i wnikliwość;
c) inwencja i kreatywność;
d) oryginalność zastosowanych metod badawczych;
e) samodzielność i twórcze ujęcie zagadnień konkursowych.
Konkurs składał się z II etapów. W I etapie uczestnicy konkursu przygotowywali film pt. „Dzień z mojego życia” w języku angielskim uwzględniający 3 dowolne aspekty życia.
II etap finałowy polegał na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, który odbywał się w I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
Franciszek Żabik zajął II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.
Kinga Żabik