Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Podsumowanie realizacji projektu „Bajki – Pomagajki czyli o magicznej mocy bajkoterapii”.

Założeniem projektu było czytanie bajek terapeutycznych, których tematyka dotyczyła problemów z jakimi borykają się dzieci: brak wiary we własne siły, brak poczucia bezpieczeństwa w domu i poza nim, trudność z nawiązaniem współpracy, brak samodzielności, lęk przed czymś nowym, przed dentystą, niechęć do jedzenia, odmienność, brak umiejętności przegrywania, kłótnia rodziców, rozwód, strata bliskiej osoby. Czytanie bajek sprzyjało ochronie i wzmocnieniu zdrowia psychicznego przedszkolaków.

Potwierdzeniem zakończenia projektu jest otrzymany certyfikat.