Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Podsumowanie projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Już po raz piąty oddziały przedszkolne w naszej szkole przystąpiły do projektu – „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Jego głównym celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa, ale również nauka budowania relacji, rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi. Dzięki Małemu Misiowi i wspólnemu realizowaniu zadań, dzieci nie tylko czytały, ale uczyły się współpracy, podziału obowiązków czy koleżeństwa, eksperymentowały, stworzyły pamiętnik grypy, kształtowały zdrowe nawyki. Realizacja wszystkich sześciu modułów pozwoliło nam na zdobycie certyfikatu wzorowej placówki.