Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Pierwsze kroki w pierwszej pomocy

12 lutego, z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego, klasa ósma miała przyjemność gościć starszych kolegów i koleżankę (naszą absolwentkę) z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
Nasi goście omówili wiele zagadnień związanych z pierwszą pomocą, m.in. prawidłowe wezwanie pomocy, RKO czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz pozycja boczna bezpieczna. Młodzież przedstawiła technikę ułożenia rąk, wykonania ucisków na klatkę piersiową i oddechów ratowniczych podczas wykonywania resuscytacji.
Nasi goście wyjaśnili, w jakich sytuacjach konieczne jest ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej. Przedstawili krok po kroku, jak prawidłowo ułożyć poszkodowanego, tak aby zapewnić mu prawidłowe oddychanie.
Wszyscy uczniowie mieli możliwość przećwiczenia ułożenia kolegi lub koleżanki w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonania RKO na fantomach, co pozwoliło zrozumieć, jak ważne jest zachowanie właściwej techniki.
Całe spotkanie było bardzo interesujące i pouczające. Dziękujemy naszym gościom za ich zaangażowanie i cierpliwość podczas prowadzenia zajęć.
Monika Paluszek