Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Pierwszaki w akcji Solidarni z Ukrainą

W ramach kształtowania wrażliwości patriotycznej i podkreślenia wagi pokoju na świecie, pierwszoklasiści włączyli się w akcję Solidarni z Ukrainą. Dzieci wykonały serduszka, kwiaty, książeczkę terapeutyczną oraz klasowe gazetki w barwach narodowych Polski i Ukrainy. Zaangażowały się w zbiórkę darów dla uchodźców z kraju dotkniętego wojną. Swoją solidarność z Ukrainą zaakcentowały również odpowiednią kolorystyką ubioru.

 

                                                 Beata Janiszek, Beata Górecka