Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty ratownicze w klasach 4 i 6a

Każdy z nas ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. Od naszej reakcji podczas wypadku zależy zdrowie lub życie drugiego człowieka. Z tą niezwykle ważną tematyką należy oswajać dzieci już od najmłodszych lat.
12 lutego, uczniowie klas czwartych w ramach innowacji pedaogicznej „Drogowe ABC, wiem, dbam, zapobiegam” oraz uczniowie klasy 6a uczestniczyli w warsztatach ratowniczych, przeprowadzonych przez Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nasielska: p. Przemysława Malinowskiego – absolwenta naszej szkoły, p. Michała Klimczewskiego- ratownika medyczny i p. Karola Włodarskiego.
Nasi uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się zajęciom teoretycznym. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji, wykonany na fantomie.
Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie pod czujnym okiem prowadzących mogli samodzielnie spróbować wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.
Jeszcze raz dziękujemy strażakom OSP Nasielsk za przeprowadzenie szkolenia dla uczniów klas czwartych oraz szóstej.
Monika Paluszek