Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Pierwsza pomoc – moja supermoc

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym o zasięgu ogólnopolskim „Pierwsza pomoc – moja supermoc” organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Do organizatorów spłynęło z całej Polski 251 prac. Jury przyznało 13 nagród głównych i 12 wyróżnień. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
Magda Sobiecka otrzymała nagrodę 1 stopnia w kategorii klas 7 -8
Miłosz Zakrzewski otrzymał nagrodę 3 stopnia w kategorii klas 7 -8
Marta Rasińska otrzymała wyróżnienie w kategorii klas 5 – 6
Bartosz Gałężewski otrzymał wyróżnienie w kategorii klas 5 – 6

30 listopada laureaci wraz z opiekunem wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy!

Monika Paluszek