Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Nasza pamięć o poległych bohaterach

Jak co roku, w dniu 1 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w osobach: Barbara Zawadzka – kl. 8 b i Luiza Rosłońska – kl. 8 d wraz z opiekunem, zapalili znicze na grobie żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku, na Grobie Nieznanego Żołnierza i grobie Tadeusza Wajchta – żołnierza poległego na tej samej wojnie. Znicze pochodziły z akcji: „Znicz dla Bohatera”, którą zorganizował Samorząd. W akcję włączyły się wszystkie klasy podarowując na ten cel jeden symboliczny znicz. W sumie udało nam się zebrać ponad 20 zniczy. Oprócz święta Wszystkich Świętych drugą połowę zebranych zniczy zapalimy również na grobach żołnierzy – 11 listopada w dniu Święta Niepodległości. W ten oto sposób w naszej wspólnej akcji, symbolicznie wzięła udział cała społeczność uczniowska. W tym miejscu Samorząd Uczniowski pragnie podziękować wszystkim uczniom i ich wychowawcom za włączenie się do akcji.
Opiekun Samorządu
Krzysztof Macias

#Szkołapamięta