Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku

Godło Polski

Nasi kandydaci do Rady

W dniu 5 października b.r. zakończył się proces wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Z naszej szkoły kandydatami do Rady zostali następujący uczniowie:
Daniel Woźniak – kl. 8 a

Alicja Wróblewska – kl. 8 b

Bartosz Lubieniecki – kl. 8 b

Do 10 października b.r. szkoły będą przyjmowały zgłoszenia od uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i średnich mających siedziby poza terenem gminy Nasielsk, a chcących zagłosować w okręgu wyborczym stanowiącym szkołę której są absolwentami lub na terenie obwodu szkolnego który zamieszkują. Prawo udziału w wyborach przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich, w wieku od 14 do 18 roku życia, mieszkających na terenie gminy Nasielsk. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku odbędą się 26 października 2022 roku.

Krzysztof Macias